1.jpg12.jpg21.jpg3.jpg32.jpg4.jpg41.jpg6.jpg8.jpg

Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel

De Belgisch-Italiaanse Kamer van Koophandel werd opgericht in 1950 om de handelsrelaties tussen België en Italië aan te moedigen. Het is een vzw naar Belgisch recht en is juridisch en financieel onafhankelijk. Haar middelen bestaan in hoofdzaak uit de bijdragen van haar leden en de verdiensten uit haar activiteiten. De belangrijkste activiteit van de Kamer is het ondersteunen van de economische relaties tussen Belgische en Italiaanse kleine en middelgrote ondernemingen. De Kamer maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van Italiaanse Kamers van Koophandel in het buitenland waartoe in totaal 75 Kamers behoren.